: Odborné články

Text...

Text...

Adresa

ART-MEDICA s.r.o. , Matičná 15, 926 01 Sereď

Zavolajte nám

(+421) 910-983-917

Ordinačné hodiny

Pon-Štv 7:00-14:00; Pia: 7:00-12:30

Presbyacusis - starecká porucha sluchu

- terapeutický a sociálny problém.

    Presbyacusis - starecká porucha sluchu, je prejavom prirodzeného biologického opotrebovania tkanív sluchového orgánu. Ide o pomaly progradujúcu obojstrannú a symetrickú poruchu sluchu, ktorá sa začína prejavovať v rôznom veku medzi 40. až 80. rokom života. Jej nástup je individuálny. Urýchľujú ho niektoré genetické faktory a vplyvy prostredia, napr. hluk, patologický metabolizmus tukov atď. Dôležitá je včasná diagnostika a kompexná liečba, aby sa zachoval primeraný,  sociálny perimeter postihnutého človeka čo najdlhšie, a tým aj dobrá kvalita života.

    V diagnostike a terapeutickom postupe majú veľký význam audiometrické vyšetrovacie metody  - tónová a slovná audiometria. Pri tónovej audiometrii  zisťujeme viaceré typy percepčnej poruchy sluchu,  pri slovnej audiometrii  získame hodnotné informácie o schopnosti pacienta rozumieť reči, ktorá môže  byť výrazne zhoršená aj napriek  normálnym sluchovým prahom  tónového audiogramu. Pacient so stareckou poruchou sluchu sa sťažuje na zlé rozumenie reči,  najmä v hlučnom prostredí. Pacient si svoju poruchu sluchu nemusí uvedomovať. Preto musíme po nej pátrať cielene. Ak zistíme pri audiologickom vyšetrení asymetrickú poruchu sluchu doporučujeme absolvovať  CT a MRI vyšetrenia mozgu, za účelom vylúčenia tumoru.

    Presbyacusis nie je  jednoduchý patologický proces, preto jej liečba musí byť komplexná. U starších  ľudí  sa často  vyskytujú  cievne  problémy ( ateroskleroza ),  metabolické poruchy  ( diabetes ), nervové poruchy ( neuropatie, atrofické zmeny centrálnej nervovej sústavy ).

    V liečbe  má významné postavenie vazoaktívna liečba ( podávané  i.v.-infúzie, alebo p.o.- tabletkové preparáty ), ktorá síce tieto faktory neeliminuje, ale ich môže zmierniť. Na urýchlenie rehabilitácie poruchy sluchu sa musí pacientovi prideliť správne naslúchadlo a pri výrazných problémoch s rozumením reči, treba pacienta učiť odzeraniu z perí. Cieľom všetkých troch liečebných zložiek  je navodiť účinnú kompenzáciu poruchy sluchu.

    Ako vo všetkých prípadoch, kde sa má uplatniť centrálna kompenzácia senzorických funkcií, tak aj pri presbyacusis je otázka včasnej liečby mimoriadne naliehavá. Preto je potrebné aktívne vyhľadávanie presbyacusis – stareckej poruchy sluchu absolvovaním audiometrických vyšetrení u odborných lekárov ORL, špeciálnymi audio-diagnostickými prístrojmi.

    Každý človek, ktorý je starší ako 65 rokov má mať vykonané audiometrické vyšetrenie sluchu !  Pri komplexnej starostlivosti o ľudí so stareckou poruchou sluchu sa dajú senzorineurálne kapacity udržať v aktivite do vysokého veku, čím sa zabezpečí aj uspokojivý sociálny aspekt života starých ľudí.

 

MUDR. A. Tanušková,  otorinolaryngológ

 

Presbyacusis.pdf (61 kB)