: Odborné články

Text...

Text...

Adresa

ART-MEDICA s.r.o. , Matičná 15, 926 01 Sereď

Zavolajte nám

(+421) 910-983-917

Ordinačné hodiny

Pon-Štv 7:00-14:00; Pia: 7:00-12:30

Krvácanie z nosa

Krvácanie z nosa - epistaxis.

  K najčastejším miestam spontánneho krvácania z dýchacích orgánov patrí krvácanie z nosovej dutiny, ktoré je v porovnaní s inými lokalizáciami netraumatického krvácania  uvádzané na 2. mieste. Podľa veku a pohlavia epistaxa postihuje všetky skupiny, častejšie osoby  nad 50 rokov veku a mužov.

Epistaxy možno rozdeliť na dve veľké skupiny :

1.      krvácanie z príčin miestnych,

2.      krvácanie  z celkových príčin - tzv. symptomatické epistaxy.

1. Krvácanie z miestnych príčin sú menej časté než symptomatické. Sú často  spôsobené opakovaným mechanickým dráždením sliznice prednej časti nosovej priehradky ( nesprávne čistenie nosa, škrabanie prstom, cudzie telesá v nose u detí ), profesionálnymi škodlivinami. V takýchto prípadoch krvácanie pochádza  obyčajne  z locus Kiesselbachi (povrchovo uložený cievny pletenec v prednej časti nosovej priehradky). Krvácanie môže byť i pri vybočení nosovej priehradky, pri  chronickej atrofickej nádche, pri nádoroch  nosa.

2. Krvácanie z celkových príčin /symptomatické/ - najčastejšími príčinami sú vysoký krvný tlak a srdcovocievne ochorenia, ( ich podiel  predstavuje okolo 50% ). Virózy, horúčkovité ochorenia , akútne infekcie ( predstavujú 30% prípadov). Ďalšou príčinou sú hematologické choroby ( leukémia, hemofília, trombocytopenia a iné poruchy hemokoagulácie pri liečbe heparínom, pelentanom ). Veľmi nebezpečné sú epistaxy u pacientov, užívajúcich  preparáty k. acetylsalicylovej ( acylpyrín, anopyrín ). Ďalším k symptomatickým epistaxám patrí  krvácanie pri hypovitaminóze C, pri hormonálnych poruchách, pri gestózach v gravidite, ako i pri iných  ochoreniach ( Rendu-Osler-Weber).

    Klinický obraz závisí od miesta a príčiny krvácania. Pri rozšírených cievach na prednej časti nosovej priehradky ( loccus Kiesselbachi ) sa krvácania často opakujú, ale obyčajne nebývajú príliš prudké. Naproti tomu pri cievnych nádoroch, ako i symptomatické epistaxy vedú k prudším a recidivujúcim krvácaniam.

    Liečba epistaxy sa začína prvou pomocou : horná časť trupu krvácajúcej osoby má byť vo zvýšenej polohe, hlava ľahko predklonená, aby pacient neprehĺtal krv. Pacientovi  prikladáme studené obklady na čelo i šiju, prstom pritlačíme nosové krídlo k nosovej priehradke na niekoľko minút. Ak krvácanie pretrváva, treba liečbu odborným ORL lekárom - zákrok zameraný na lokálny zdroj krvácania a tiež celkovú liečbu podľa ochorenia pacienta.

K miestnym liečebným zákrokom patrí :

-         elektrokoagulácia krvácajúcich ciev po povrchovej anestézii,

-         chemokoagulácia - pri menšom krvácaní (10-20% AgNO3 ),

-         predná tamponáda - do nosa vkladáme gázové longety nasýtené sterilnou vazelínou,

-         zadná tamponáda - tampónuje sa nosová dutina i nosohltan ( pri krvácaní zo zadných  a neidentifikovaných partií nosa ).

-         balóniková tamponáda - metóda prednej i zadnej tamponády pomocou katétra s balónikmi,

-         operácia nosovej priehradky - pri opakovanom ťažkom krvácaní z prednej časti nosovej priehradky,

-         podviazanie prívodných artérií - zastavenie silného neprestávajúceho krvácania.

    Po zastavení krvácania niektorých z prostriedkov miestnej liečby je úlohou celkovej liečby čo najrýchlejšia úprava vnútorného prostredia - náhrada krvných tekutín, stabilizácia krvného tlaku, liečba základného ochorenia.

    Pri epistaxe môžu vzniknúť závažné komplikácie – celkové ( náhle cievne príhody mozgové a srdcové), a lokálne ( sekundárne infekcie nosa, nosohltana, zápal stredného ucha, po prednej  či zadnej tamponáde,  kedy preventívne podávame celkovo ATB).

    Prognóza  veľkej časti epistáx ako z miestnych, tak aj z celkových príčin, je zaťažená značnou tendenciou k recidívam. Úmrtnosť epistáx nie je vysoká, avšak opakované krvácanie často zhoršuje celkový zdravotný stav a pacientov nezriedka neurotizuje.


MUDr.Tanušková Alena, ORL


Krvácanie z nosa.pdf (72,2 kB)