: Odborné články

Text...

Text...

Adresa

ART-MEDICA s.r.o. , Matičná 15, 926 01 Sereď

Zavolajte nám

(+421) 910-983-917

Ordinačné hodiny

Pon-Štv 7:00-14:00; Pia: 7:00-12:30

Ušný šelest

Ušný šelest – tinnitus - zvukové senzácie, majú objektívny alebo subjektívny pôvod v sluchovom analyzátore alebo mimo neho. Často to nie je samostatné ochorenie, ale nepríjemný, niekedy dominujúci symptóm chorôb alebo zmien, ktorý znižuje kvalitu osobného života chorého.  Môže obmedzovať jeho koncentráciu v pracovnej oblasti, viesť k depresívnym stavom  a v niektorých prípadoch, najmä u senzitívnych jedincov, až k samovražedným pokusom.

    Ušný šelest sa vyskytuje u oboch pohlaví rovnako, a v poslednom období i u detí. Vyskytuje sa aj pri ochoreniach jednotlivých častí ucha, alebo ako symptóm pri celkových ochoreniach, ako sú ochorenia krčnej chrbtice, cukrovka, ochorenia štítnej žľazy, ischemická choroba srdca, vysoký krvný tlak, anémia,  pri dlhodobom pôsobení hluku či toxických látok. U niektorých pacientov sa však príčina tinnitu nedá zistiť.

    Ušným šelestom trpeli i mnohé známe osobnosti , napr. španielsky maliar Goya, náboženský reformátor Martin Luther, filozof  F.Bacon, flámsky maliar impresionista Vincent van Gogh, ako i skladateľ B.Smetana.

    Klasickým vyšetrením sluchu tónovou audiometriou zisťujeme takmer u 90% pacientov poruchu sluchu. Pri diagnostike musíme myslieť i na tumor mozgu, pontocerebelárneho uhla ako i neurinom n. VIII. ( CT, MRI ). Liečba ušného šelestu zostáva problematická i napriek neustále sa rozširujúcej palete medikamentov. Liečba musí byť komplexná, zameraná na stabilizáciu, eventuálne elimináciu sprievodnej choroby, v úzkej spolupráci s ortopédom, neurológom, internistom. Pacientov liečime prevažne infúznou formou podávania liečív, ktoré pôsobia neurodynamicky a vasoaktívne. Parenterálnu liečbu treba dopĺňať vitamínovou terapiou, tabletami,  pôsobiacimi vasoaktívne  alebo neurodynamicky, sedatívami, akupunktúrou a  elektroakupunktúrou. Pri neuspokojivej reakcii na liečbu sa vykonáva periférna nervová blokáda lokálnym anestetikom.

    Vzhľadom na etiologickú rôznorodosť ušného šelestu,  je takmer nemožné spoľahlivo určiť jeho patogenezu. Preto voľba vhodnej liečby, ktorá vedie k vyliečeniu chorého, je možná len u nízkeho percenta pacientov, trpiacich ušným šelestom. U ostatných  je liečba symptomatická a má často  iba dočasný efekt. Pre úzku spätosť veľmi nepríjemného ušného šelestu s civilizačnými ochoreniami má prevencia aj týchto chorôb nezastupiteľnú úlohu aj v prevencii  výskytu symptómu - ušného šelestu.