: Odborné články

Text...

Text...

Adresa

ART-MEDICA s.r.o. , Matičná 15, 926 01 Sereď

Zavolajte nám

(+421) 910-983-917

Ordinačné hodiny

Pon-Štv 7:00-14:00; Pia: 7:00-12:30

Sekretorický zápal stredného ucha -glejové ucho

Otitis media secretorica –OMS

/sekretorický zápal stredného ucha -glejové ucho/-otologický problem  detského veku.


    Zápaly stredného ucha a horných ciest dýchacích/HCD/ patria k najčastejšie sa vyskytujúcim chorobám detského veku. Stredoušný zápal s výtokom sa vyskytuje vo viacerých klinických formách ,ktoré sa navzájom  líšia ,čo do vyvolávajúcej príčiny, klinického obrazu, priebehu liečebného ovplyvnenia a nakoniec výsledným stavom hojenia.

    OMS neraz prebieha subklinicky /nepozorovane/a jej liečba je neraz neadekvátna, čo je príčinou vážnych následných stavov, ktorých dominujúcim príznakom je postupné  zhoršovanie sluchovej funkcie až po praktickú hluchotu. OMS je  chorobou detského veku. Vyskytuje sa už od 2 rokov  do 15 rokov s maximom výskytu  medzi 3.-6. rokom života. Príčina ochorenia  nie je známa. Z dôležitých faktorov podmieňujúcich jej vývoj sú recidivujúce zápaly horných ciest dýchacích, primárnu , resp. sekundárne podmienenú nedostatočnosť sluchovej trubice, alergický terén, geneticky podmienenú predispozíciu, recidivujúce zmnoženie nosohltanovej mandle. Pri diagnostike je dôležité otomikroskopické vyšetrenie, výsledky funkčných testov – audioametrické vyšetrenie, pri ktorom zisťujeme prevodovú poruchu sluchu, ďalej tympanometrické vyšetrenie, ktoré vykazuje   typ krivky B-svedčí o patologickom  procese v stredoušnej dutine, rtg, resp.CT / komputerová tomografia/ spánkovej kosti , a nakoniec charakteristické vlastnosti samotného stredoušného výtoku, resp. sekrétu.

    Za veľmi spoľahlivý sa považuje charakter sekrétu, ktorý je hustý, ťahavý niekedy až glejovitý/odtiaľ názov glejové ucho/,žltavého až zelenkastého sfarbenia. V počiatočnom štádiu  OMS nie je ojedinelým nálezom číry vodnatý sekrét. Liečba je úspešná ,ak je včas zahájená. Chorí sú pravidelne sledovaní otomikroskopicky, audio a tympanometricky. Liečba musí byť komplexná. V pokročilých prípadoch  je neraz problematická i neúspešná .Pri súčasnej infekcii HCD a pri pozit. kultivačnom náleze v aspirovanom výtoku podávame antibiotiká celkovo aj lokálne, ako i kortikoidy. Pri vzniku závažnejších následných stavoch je dôležitá chirurgická liečba, ktorá zahŕňa celú  paletu operačných postupov, techník i rekonštrukčných výkonov. Dôležitou súäčasťou liečby  je dispanzarizácia /dlhodobé sledovanie/ chorých, ktorej frekvencia a dĺžka závisí od nálezov otomikroskopického, audio a tymapnometrického vyšetrenia. 


MUDR. A. Tanušková,  Otorinolaryngolog


Otitis media secretorica.pdf (67,7 kB)