: Odborné články

Text...

Text...

Adresa

ART-MEDICA s.r.o. , Matičná 15, 926 01 Sereď

Zavolajte nám

(+421) 910-983-917

Ordinačné hodiny

Pon-Štv 7:00-14:00; Pia: 7:00-12:30

Zápal hltanu /pharyngitis acuta/

Prudký zápal hltana - pharyngitis acuta.

Akútny zápal hltana je difúzny zápal hltanovej sliznice s poruchami sekrécie. Pritom nie sú výraznejšie zmeny na  podnebných mandliach. Zápal môže postihnúť všetky tri úseky hltana alebo len niektorý z nich. Akútny zápal hltana rozoznávame infekčný a neinfekčný.

    Infekčný zápal hltana - najčastejšou príčinou je akútny vírusový katar  dýchacích ciest. Často sa komplikuje bakteriálnou superinfekciou, najčastejšie streptokokovou. Vyskytuje sa ako súčasť celkových infekčných ochorení /symptomatická pharyngitis/. Náklonnosť ku vzniku akútneho kataru hltana je spôsobovaná i fajčením, pobytom v zafajčených poriestoroch, požívaním alkoholu. Spoluúčasť majú i chronické zápalové ložiská v podnebných mandliach, v nosohltane , v nose.

    Neinfekčný zápal hltana - môžu ovplyvňovať fyzikálne i chemické vplyvy a vyvolať tzv. abakteriálny zápal, alebo druhotnú infekciu. Predovšetkým je to dýchanie ústami následkom obštrukcie nosa z rôznych príčin. Ďalej je  to pobyt v suchom, prehriatom, zafajčenom, či prašnom prostredí. Na mnohých pracoviskách je to inhalácia plynov, pár a kyselín. Príliš horúce alebo studené, či sýtené nápoje, silne korenená strava a fajčenie sa môžu spolupodieľať na neinfekčnom zápale hltana.

    Príznaky a priebeh - pri vírusových kataroch prevládajú celkové príznaky. Samostatný zápal hltana často prebieha bez celkových príznakov a bez horúčky. Z hltanových príznakov  je najvýznamnejšia bolesť  pri hltaní, pocit sucha za mäkkým  podnebím, pálenie, škrabanie v hrdle ako i pokašliavanie.

    Pri silnejšom postihnutí  bočných stien hltana bolesti vyžarujú do uší. Neskôr sa objaví hlienohnisavá sekrécia. Sliznica hltana je červená, presiaknutá, na začiatku ochorenia skôr suchá, neskôr s väzkým hlienom. Na zadnej stene hltana prominujú lymfatické folikuly  a bočné laterálne pruhy , sú červené a  zdurené.

    Pri diagnóze je dôležité posúdiť či ide o vírusový, bakteriálny či symptomatický  zápal hltana. Podľa typu zápalu pristupujeme k liečbe. Liečba vírusového kataru sliznice hltana  je symptomatická. Pri horúčke podávame antipyretiká, zvýšený príjem tekutín. Lokálna liečba – kloktadlo, tabletky  na cmúľanie, Bioparox, zvlhčovanie prostredia ako i sliznice hltana, mukolytiká,  kľud na lôžku. Obmedziť vonkajšia faktory - fajčenie, výpary, atď.

    Pri bakteriálnej infekcii okrem  spomínanej liečby podávame celkovo antibiotiká, pokiaľ to stav pacienta dovoľuje ,cielene podľa citlivosti  výteru z hltana. Profylaxia - odstránenie lokálneho zápalového ložiska, odstrániť príčiny obštrukcie nosa, vystríhať sa vonkajších škodlivín vrátane fajčenia!


MUDr. Tanušková Alena,  ORL


Zápal hltanu.pdf (61,8 kB)